Revisor Malmö – Topp 10 bästa 2023

Om du letar efter en revisor i Malmö som kan hjälpa dig och ditt företag så har du kommit till rätt plats. På denna sida har vi samlat all information om olika auktoriserade revisorer i Malmö. Detta gör att du enkelt kan jämföra olika alternativ och välja den revisor som passar dig bäst.
En av de främsta anledningarna till att anlita en revisor är att få hjälp med bokföring och redovisning. Revisorer är auktoriserade och erfarna personer som hjälper företag att följa tillämpliga lagar och förordningar. Detta är viktigt för alla företag, oavsett hur stora som små. Genom att anlita en revisor behöver du inte oroa dig så mycket för det och kan fokusera alla dina ansträngningar på den operativa sidan.

Cederblads Revisionsbyrå AB

Webbplats ->

När du arbetar med Cederblads Revisionsbyrå kan kunderna vara säkra på att deras arbete kommer att hanteras med professionalism, engagemang och säkerhet. Mervärde och förbättring av kvaliteten på revisionsresultaten leder till ett ekonomiskt gynnsamt resultat för att använda företagets tjänster. Rådgivning av hög kvalitet från revisorerna hjälper detta resultat att förverkligas.

Carslgatan 12A

Nina Jörgensen Revisionsbyrå AB

Webbplats ->

Nina Jorgensen Revisionsbyrå AB är en bra redovisningsbyrå att tänka på när du vill anställa någon nära dig. Denna byrå sätter värde på att förstå den lokala affärsmiljön, bygga relationer med kunder och investera i företagets teknologi. Nina Jorgensen Revisionsbyrå AB är även specialiserade på internationell redovisning.

Gråbrödersgatan 8

Ehrlinders Revisionsbyrå AB

Webbplats ->

Sedan 1994 har Ehrlinders Revisionsbyrå AB haft långvariga professionella relationer med de företag som anlitar dem. På grund av detta kan de tillhandahålla professionella, effektiva revisioner som ger sina kunder mest värde.

Vikingagatan 62

Skånecronan Revision AB

Webbplats ->

På Skånecronan Revision AB ligger fokus alltid på personlig kontakt och bemötande. Det här är ett mindre revisionsbolag, innebär att du kommer att ha nära kontakt med en av revisorerna under hela året.

Stora Nygatan 34

Revisorerna Syd AB

Webbplats ->

Revisorerna Syd AB erbjuder högkvalitativa redovisningstjänster till mindre och medelstora företag. Företaget tillhandahåller även rådgivning, samt tillgänglighet och engagemang för sina kunder.

Storgatan 22A

Revisor Peter Jonzon AB

Webbplats ->

Att anlita Peter Jonzon AB som ditt årliga revisionsbolag är tryggt för alla företag. Att ha samma företag varje år innebär mindre risk för oegentligheter och förvirring. Detta företag tillhandahåller tjänster utöver revision, såsom redovisning och finansiell rådgivning till andra företag. De har varit verksamma i många år, vilket ger dem expertis inom området.

Dammfrivägen 45A

Revisorsgruppen i Malmö AB

Webbplats ->

Revisorsgruppen i Malmö AB anpassar sitt arbete efter företagets behov. De följer självklart också alla tillämpade revisionslagar. Detta eftersom företaget erbjuder kunderna en egen kundansvarig för att säkerställa att de som tar revisionshjälp kan vara säkra på att företaget är insatt deras verksamhet.

Slottsgatan 20

Revisor i Malmö som finns på distans

Att vända sig till en revisor i Malmö är alltid en mycket bra idé för alla företag, oavsett storlek. Dessutom behöver du inte nödvändigtvis anlita en revisor som har kontor i Malmö. Det finns många revisorer som har gått över till att arbeta på distans, vilket gör att de kan hjälpa dig oavsett var du befinner dig. Det gör det lättare för dig att få hjälp

Revisorns uppgifter

En revisor har flera olika uppgifter. Dels ska de granska företagets redovisning och rapportering, men de ska också se till att företaget följer gällande lagar och regler. Därför kan en revisor i Malmö vara till stor hjälp oavsett hur stort företaget är. Det finns vissa aktiebolag som måste anlita en revisionsbyrå för att göra en ekonomisk granskning, nämligen

Vad ingår i en revisionsberättelse?

I revisionsberättelsen ska revisorn bland annat göra en bedömning av hur väl företaget har skött sin ekonomiska förvaltning. Revisionsberättelsen är alltså mycket viktig för företagen, och det är därför viktigt att anlita en erfaren och auktoriserad revisor.

En revisionsberättelse innehåller oftast följande information:

  • En bedömning av årsredovisningen
  • Styrelseprotokoll
  • Kassaböcker
  • Bokföring

Hur lång uppdragstid har en revisor?

En revisor tjänstgör vanligtvis minst ett räkenskapsår. Detta görs genom revisioner, där revisionsberättelsen baseras på aktiviteter som pågått under verksamhetsåret. Beroende på vilka regler som används av företaget kan revisorns ansvar variera. Om du vill anlita en revisor i Malmö med möjlighet till en långsiktig relation.

Olika sorters revisorer

Olika revisorer har olika utbildnings- och erfarenhetskrav. Dessa krav ändrar kategorierna de är i: lekmannarevisorer, auktoriserade revisorer och godkända revisorer. Personer i den första kategorin är lekmannarevisorer. De utför uppgifter för ideella föreningar som inte kräver någon särskild utbildning eller utbildning. Däremot anmäler de sig frivilligt att granska föreningens böcker.

Den andra kategorin kallas revisorer, och i vissa fall revisorsassistenter, och omfattar vanligtvis de som arbetar med revision innan de avlagt en redovisningsexamen. För att skriva en revisionsberättelse måste du vara en kvalificerad revisor. Denna kategori inkluderar godkända och licensierade revisorer.

Skillnad mellan auktoriserade och godkända revisorer

Tidigare var det bara certifierade revisorer som kunde skriva under revisionsrapporter för stora börsnoterade företag. Detta berodde på att skillnaden i deras expertis mellan auktoriserade och godkända revisorer var betydande. Detta ändrades dock i och med den senaste skattereformen.

Använd dig aven kvalitetssäkrad Revisionsbyrå i Malmö 

Så oavsett storleken på ditt företag finns det goda skäl att anlita en revisor. Om du vill anlita en auktoriserad revisor i Malmö för distansarbete kan du kontakta RSM Sweden Revisionsbyrå. De har flera olika uppgifter och kan hjälpa dig med bokföring, redovisning med mera. De är en av de ledande revisionsbyråerna i landet som tillhandahåller revisor tjänster till företag.

Prisfrågan från revisionsbyråer

Är alltid aktuell och revisionsbyråerna är inte sena att hjälpa sina klienter med detta. De flesta revisionsbyråerna tar ut ett fast pris per månad, vilket underlättar för den enskilde revisionsklienten. Det finns också revisionsbyråer som erbjuder timpris, dvs. man betalar en viss summa för de timmar revisionsbyrån jobbar åt just dig och ditt företag.

Få offerter från auktoriserade revisorer
Fyll i formuläret för att prenumerera på vårt nyhetsbrev.

- Förbehållslös ansökan
- Helt gratis
- Erfarna revisorer
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
© 2023 Ensamrätt RevisorExperten