Revisor Landskrona – topp 10 bästa 2023

Vi på Revisorexperten har sammanställt en lista med de 10 bästa revisorerna i Landskrona, för att hjälpa dig att ta reda på vilken Revisor som är lämpligast för ditt uppdrag. Listningen tar inte hänsyn till pris eftersom detta alltid avtalas mellan revisorn och företaget. Revisorerna på listan har dock tagits fram utifrån många parametrar såsom kompetens, erfarenhet, tidigare arbete, referenser mm. När Revisorsexperten skickar en offertförfrågan är den inte bindande, det är alltid Företaget och revisorn kommer överens om projektet.

Baker Tilly Saxos Kb

Webbplats ->

Baker Tilly Saxos KB erbjuder en kombination av omfattande kunskap och yrkeserfarenhet inom redovisning, rådgivning och revision. Dessutom gör vårt höga engagemang för våra kunder oss till en högt ansedd firma. Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster för att hjälpa dig att driva ditt företag som företagare. Detta inkluderar tjänster som bokföring, upprättande av bokslut, rapportskrivning och rådgivning om revision. Oavsett vilken juridisk struktur ditt företag har kan vi hjälpa dig med dessa uppgifter.

Nygatan 9

Mazars AB

Webbplats ->

Mazars AB är ett internationellt redovisnings-, skatte- och rådgivningsföretag som tillhandahåller skräddarsydda tjänster såsom skatte- och juridisk rådgivning. De fungerar som en sammanhållen enhet genom att samarbeta genom sin kulturella medvetenhet, yrkeserfarenhet och storlek.

Lilla Strandgatan 19

Revisor i Landskrona till din hjälp

En revisor i Landskrona finns till din hjälp. En revision innefattar flera specifika uppgifter, men det finns andra sätt att dra nytta av revisorn också. Revisorer har ett förmånligt företagsklimat för företag som är nya till affärsvärlden. De kan hjälpa dig med att förstå de lagar och bestämmelser som gäller för företaget, ta hand om finansiering och fakturering, se till att du betalar skatt på rätt sätt och mycket mer. Revisorer i Landskrona hjälper dig att hitta det bästa sättet för ditt företag att växa.

Revisionsberättelse

Revisorer granskar årsredovisningen för att kontrollera att allt görs på rätt sätt. Denna process ger revisorn möjlighet att peka ut felaktigheter och se till att lagar och bestämmelser följs av det aktuella företaget. Om revisionsberättelsen yttrar sig om revisorns anspråk på styrelsens ansvarsfrihet, blir det under årsstämman som man beslutar om ansvarsfriheten.

Bokslutskontroll

En revisor kan också hjälpa till med bokslutskontrollen. Det innebär att revisorn kontrollerar företagets resultat och ställer frågor om de uppgifter som anges i årsredovisningen. Revisorns kunskaper är avgörande för att säkerställa att det verkliga resultatet avser ett helt riktigt intyg över företagets finansiella situation.

Bra råd om rutiner

Auktoriserade revisorer har omfattande kunskaper för att kunna hantera ekonomin samt ge råd till företag om hur de kan förbättras för att göra dem ekonomiskt bärkraftiga. Det kan vara något så litet som hur du förbereder din bokföring, eller något så stort som ditt företags intäkter och utgifter. Det är mycket klokt att ta råd från en auktoriserad revisor, eftersom en sådan person har viss kompetens inom det finansiella området.

Rådgivning av en revisor

En auktoriserad revisor i Landskrona kan även ge råd om företagets ekonomi och kapital. En revisor har en unik inblick i företagets verksamhet, så det bästa beslutet kan tas baserat på revisorns rekommendationer. En revisor har dock inte rätt att ta ekonomiska beslut själv, men kan hjälpa styrelsen att fatta de mest lämpliga besluten baserat på sin specifika inblick.  En revisor är också ett värdefullt stöd när det gäller att ta reda på fakta och förstå verksamheten, så att beslut kan tas med bästa möjliga kunskap.

Vem har rätt att vara revisor?

För att förstå vem som får vara revisor för ett företag i Landskrona måste vi först förklara kraven för auktoriserad revision. Lagen kräver att företaget anlitar en revisor. Revisorn måste först och främst vara auktoriserad, det vill säga ha erfarenhet och utbildning och har klarat Revisorsinspektionens prov. Dessutom ska personen ha avsaknad av kopplingar till företaget för att försäkra oberoende i granskningen.

Om revisorn försöker fälla företaget för något fel får det inte heller finnas en vinstsyfte bakom handlingen.

När du har fått all denna information kan du fatta ett informerat beslut om vilken revisor som är mest lämplig för att granska ditt företag i Landskrona, och Revisorexperten hjälper dig gärna med detta. Välkommen att ta kontakt med oss!

Få offerter från auktoriserade revisorer
Fyll i formuläret för att prenumerera på vårt nyhetsbrev.

- Förbehållslös ansökan
- Helt gratis
- Erfarna revisorer
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
© 2023 Ensamrätt RevisorExperten