Revisor Göteborg – Topp 10 bästa 2023

- Hitta Revisor i Göteborg - Välj bland auktoriserade revisorer - Jämför och hitta bästa Revisorn för ditt företag
Oavsett om du letar efter en revisor för ditt privatbolag, aktiebolag eller kommanditbolag så ska du alltid vända dig till en auktoriserad revisor. Auktorisationen innebär att Revisor har genomgått Revisorsnämndens behörighetsutbildning och även godkänts som revisor.

Frejs Revisorer AB

Webbplats ->

Frejs Revisorers revisorer erbjuder allt som rör juridik, redovisning och skatt under ett revisionsuppdrag. Byrån har många års erfarenhet av att arbeta med revision och uppdaterar ofta sina tjänster för att möta nya behov som ett företag kan tänka sig ha.

Ullevigatan 19

J-Å Gross Revisionsbyrå AB

Webbplats ->

J-Å Gross Revisionsbyrå är en revisionsbyrå belägen i Västra Götalandsregionen. Denna tjänsteleverantör fokuserar på små och medelstora företag, men de tar även på sig större företag. Deras tjänster garanterar en smidig revisionsövergång så att kunderna vet att deras revisor kommer att vara väl insatt i deras verksamhetsprocesser.

Berzeliigatan 14

KMSG & Co AB

Webbplats ->

KMSG & CO AB tillhandahåller heltäckande tjänster till alla sina kunder i ett paket. Detta inkluderar skatte- och juridisk hjälp, bokslut, rapportering med mera. KMSG & CO AB:s engagerade kontaktperson gör revisionsprocessen så smidig som möjligt för kunderna.

Kronhusgatan 11

Adact Revisorer & Konsulter AB

Webbplats ->

Kunderna berömmer Adact Revisorer & Konsulters kostnadseffektiva metoder och proaktiva förhållningssätt. De uppskattar särskilt de prisvärda revisionstjänsterna som använder modern teknik. En av många saker de berömmer företaget för är deras höga kostnadseffektivitet.

Odlinsgatan 9

BDO är en affärspartner som stöttar dig längs med vägen. De hjälper dig att förverkliga dina drömmar och skapa nya möjligheter genom att minska riskerna. De erbjuder omfattande kunskap inom företagsrådgivning, outsourcing av redovisning och löner, skatt och revision. Vi har 20 kontor runt om i Sverige där vi kan hjälpa dig.

Lilla Badhusgatan 2

Lundin Revisionsbyrå AB

Webbplats ->

Lundin Revisionsbyrå är en integrerad revisionsbyrå som kombinerar konsultation, rådgivning och redovisning för skatte-, revisions- och finansiella frågor. Genom att erbjuda dessa tjänster tillsammans gör företaget det lättare för sina kunder att navigera i de utmaningar de står inför. Som riksorganisation kan Lundin Revisionsbyrå hantera komplexa frågor på nationell nivå.

Erik Dahlbergsgatan 11B

Revisorerna Syd AB

Webbplats ->

Revisorerna Syd AB erbjuder högkvalitativa redovisningstjänster till mindre och medelstora företag. Företaget tillhandahåller även rådgivning, samt tillgänglighet och engagemang för sina kunder.

Storgatan 22A

R3 Revisionsbyrå Göteborg AB

Webbplats ->

1987 startade R3 Revisionsbyrå som revisor och konsultbyrå. Sedan dess har det vuxit till att omfatta kontor i Göteborg och Stockholm. Vår kärntjänst är revision, rådgivning och juridiskt relaterade frågor såsom beskattning och bolagsstyrning. Vi erbjuder även professionella tjänster inom internationella affärsfrågor.

Mölndalsvägen 30

A2 Revision & Redovisning i Göteborg

Webbplats ->

A2 Revision & Redovisning i Göteborg erbjuder tjänster för varje ekonomiskt steg ditt företag tar. Från redovisning och revision till bokföring och startrådgivning, denna fullservicefirma hjälper dig att driva ditt företag.

Södra vägen 12

Filip Holmqvist Revisionsbyrå AB

Webbplats ->

Filip Holmquist Revisionsbyrå i Göteborg tillhandahåller många tjänster, bland annat förvaltning, finansiell redovisning och revision. De tillhandahåller dessa tjänster till kunder av alla storlekar med lång erfarenhet inom olika branscher.

Norra allégatan 7

Förenade Revisorer / United Auditors

Webbplats ->

Om du är intresserad av att hitta en revisor som undersöker både helheten och de små detaljerna, överväg att anlita Förenade Revisorer. Deras företag tillhandahåller högkvalitativa tjänster som tillför värde till sina kunder genom att upprätthålla tillgänglighet och en hög nivå av engagemang.

Säterigatan 27

WeAudit - Revisionsbyrå i Göteborg

Webbplats ->

Genom att effektivisera processer och minimera onödigt arbete, strävar WeAudit efter att göra allt så bekvämt och problemfritt som möjligt. Deras moderna och banbrytande redovisningspraxis försöker frigöra tid för andra sysselsättningar

Erik Dahlbergsgatan 9

Tips när du väljer revisor i Göteborg

Det finns några saker du kan tänka på när du väljer revisor. Det handlar dels om revisorns kompetens, dels om revisorns erfarenhet av en byrå liknande din egen, och särskilt hur revisorn sköter uppgifter.

Kompetensen hos en revisor utgörs bland annat av den teoretiska kunskapen och de praktiska färdigheterna. Kunskapen har revisorn fått genom sin examen efter revisions examen.

Vad vill du få ut av revisionen?

  • Har revisorn relevanta kunskaper och erfarenheter?
  • Hur tar sig revisorn an uppdraget?
  • Kan du lita på revisorn?
  • Vilken prisuppgift har revisorn lämnat?
  • Är priset rimligt för det arbete som ska utföras?

Kompetensområde

En bra revisor har kunskap inom många olika områden. Utöver de generella kunskaper som alla revisorer förväntas ha finns det även specialiserad kompetens inom vissa områden. Dessa färdigheter krävs ofta för revisionsföretag inom specifika branscher eller företag.

Budget

Innan du börjar leta efter en revisor är det en bra idé att skapa en budget för vad du är villig att betala för revisorn och hans arbete. Det gör det enklare när du ska välja revisor eftersom du kan veta vilka revisorer som ligger i din prisklass.

Revision enligt revisionslagen

Enligt revisionslagen är det endast auktoriserade revisorer som kan utföra revision. Det betyder att om du väljer en obehörig revisor bryter du mot lagen. Vidare har endast auktoriserade revisorer rätt till revisionsarvode. Om du väljer en obehörig revisor och det uppstår problem under revisionen kan du inte söka hjälp från revisionsutskottet.

Kan jag begära en gratis offert från en revisor i Göteborg?

Du kan begära en offert från flera revisionsbyråer i Göteborg via denna sida. Revisorexperten  vidarebefordrar din förfrågan till kandidater som de tror passar dig bäst. Om du inte är nöjd med offerterna du får, så gör vi vårt bästa för att hitta en revisor som passar dig. Berätta istället vid din förfrågan vilka aspekter du vill ha hjälp med så att ditt meddelande kan vidarebefordras till rätt revisionsbyrå.

Vem får kalla sig revisor?

I Sverige är det bara personer som genomgått behörighetsutbildning från Revisorsnämnden och är godkända som revisorer som kan kalla sig revisorer. Personal som inte har genomgått utbildning och inte godkänts av revisionsutskottet får inte kalla sig revisor. Det gör det lättare för dig som arbetsgivare eller företagsledare att veta om den du anställer är auktoriserad revisor.

Går det att hitta en auktoriserad revisor i Göteborg?

Ja, det är fullt möjligt att hitta auktoriserade revisorer i Göteborg. Du kan söka på internet eller fråga din företagsförening eller branschorganisation om de kan rekommendera någon. Det är också bäst att kontakta revisionskommittén för mer information.

Många fördelar med att anlita en revisionsbyrå

Det finns flera fördelar med att anlita en revisionsbyrå. För det första har de oftast ett stort kontaktnät, så de kan hjälpa dig att hitta rätt personer för olika befattningar inom företaget. Dessutom är det oftast billigare att anlita en byrå än att anlita en revisor direkt. Dessa byråer är också vanligtvis mer medvetna om de senaste trenderna inom revision och redovisning, så du kan avgöra när du ska välja rätt redovisningsbyrå.

Det finns dock en del nackdelar med att anlita en revisionsbyrå. Dels är det ofta svårt för företagsledare och arbetsgivare att få en bra kontakt med byråerna. Dessutom kan det vara svårt för företag att få tillgång till de bästa revisorerna när de behövs eftersom byråerna ofta har flera olika kunder.

Vad kostar en revisor i Göteborg?

Det är svårt att säga exakt hur mycket en revisor kommer att kosta i Göteborg eftersom det är så många faktorer som spelar in. Revisorns arvode beror bland annat på företagets storlek och komplexitet, hur mycket arbete revisorn har att utföra samt de tjänster revisorn tillhandahåller. Det är också bra att jämföra priser mellan olika revisorer innan du väljer revisor. Genom att göra detta kan du lära dig hur revisorer i Göteborg prissätter sina tjänster.

Hur väljer jag revisor i Göteborg?

Det finns några punkter du kan tänka på när du ska välja revisor. Dels handlar det om revisorns kompetens, dels revisorns erfarenhet av företag som är liknande ditt eget och inte minst hur revisorn tar sig an uppdraget.

Få offerter från auktoriserade revisorer
Fyll i formuläret för att prenumerera på vårt nyhetsbrev.

- Förbehållslös ansökan
- Helt gratis
- Erfarna revisorer
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
© 2023 Ensamrätt RevisorExperten