Vad är Arvodet för en revisor i bostadsrättsförening

Senast ändrad:
December 24, 2022

Revisorer i bostadsrättsförening fungerar som bolagets rådgivare och ansvarar för att följa lagstadgade krav samt att skapa rapporter till föreningens bolagsstämma. Deras tjänster omfattar även hantering av anställda, dokumentation och ekonomiska redovisningar.

Arvodet för en revisor i bostadsrättsförening beror på deras erbjudna tjänster och utförda arbete. De kan till exempel få ersättning för att hantera medel från den allmänna fonden, genomföra uppgifter som utredningsarbete eller ta hand om semesterstugor. Det ersättningspaket som erbjuds är vanligtvis baserat på antalet timmar som en revisor investerar i verksamheten och de särskilda krav och ansvar som krävs.

Kostnaden för en revisor i en bostadsrättsförening?

Beror också på deras kompetens och expertis. Om en revisor har större erfarenhet eller specialiserade kunskaper kan de föreslås högre arvoden. Den viktigaste delen är att styra vad som ska betalas ut i arvode, samt vilka villkor som förenas med detta arvode. Det är viktigt att bostadsrättsföreningarna väljer rätt revisorer och styr vad som ska betalas ut så att de värden som erhålls är värt vad som betalas.

Till slut kan det sägas att vad en revisor kostar i bostadsrättsförening beror på deras kompetens och arbete samt vad föreningen styr vad som ska betalas ut i arvode. Det är viktigt att de rätt revisorerna väljs och att villkoren med arvodet styres så att de värden som erhålls motsvarar vad som betalas.

Viktigt med auktoriserad revisor i bostadsrättsförening?

Att anställa en auktoriserad revisor är viktigt för bostadsrättsföreningar eftersom de har den utbildning och erfarenhet som krävs för att uppfylla rådgivningsskyldigheterna. En auktoriserad revisors auktoritet, noggrannhet och objektivitet gör dem till den bästa personen för att säkerställa att alla lagstadgade krav uppfylls.

Auktoriserade revisorer har vanligtvis bättre kunskaper om aktuella lagar, regler och standarder som gäller för bostadsrättsföreningar. Visst kan det uppstå varierande prissättningar beroende på auktoriserad revisors erfarenhet, auktoritet och tjänster som de tillhandahåller. Detta betyder att kostnaden varierar från anläggning till anläggning.

Vilka bostadsrättsföreningar måste ha auktoriserade revisorer?

Enligt svensk lag måste större bostadsrättsföreningar som uppfyller flera av följande kriterier anställa en auktoriserad revisor:

- Föreningen har över 100 medlemmar.

- Föreningens fastigheter och lokaler uppgår till mer än 30 miljoner kronor.

- Föreningens inteckningsbelopp överstiger 10 miljoner kronor.

- Föreningens ekonomiska struktur är komplex.

Mindre föreningar kan dock välja att anställa en lekmannarevisor. I detta fall måste de se till att revisorn har den erfarenhet, kompetens och noggrannhet som krävs för att säkerställa att alla ekonomiska och lagstadgade skyldigheter uppfylls.

Revisor i mindre bostadsrättsförening

Mindre bostadsrättsföreningar som inte uppfyller ovanstående kriterier har möjlighet att välja mellan auktoriserade eller lekmannarevisorer. Det är viktigt att föreningarna förstår skillnaden mellan de två innan bestämda val görs. Auktoriserade revisorer har vanligen mer kunskap om ekonomiska förhållanden, standarder och regler, så det är viktigast att de anlitas för att hjälpa föreningen att uppfylla krav. Mindre bostadsrättsföreningar som väljer lekmannarevisorer bör dock se till att revisorn har rätt kunskapsnivå och erfarenhet vad gäller ekonomiska frågor så att alla lagstadgade skyldigheter uppfylls.

Arvode för revisor i mindre bostadsrättsförening

Det betalas ett arvode för tjänsten till den auktoriserade revisorn som omfattar betalning för årliga revisionsuppdrag, utbetalning av ersättningar och andra kostnader. Det kan vara lite svårt att fastställa exakt vad ett pris ska vara baserat på de specifika uppgifterna som en revisor tar hand om. När det gäller den professionella auktoriserade revisorn bör kostnaden betonas under planeringen och i budgeten för att betala ett arvode till revisorn. Revisorns betalning är ofta baserad på den tid som läggs in, antalet uppgifter som utförs samt komplexiteten i uppgifterna. Det betyder att ju fler uppgifter som utförs och desto mer detaljerade de är, desto högre blir priset.

Det är på Årsstämman som man tar beslut om arvode

Föreningen kan under årsstämman bestämma vilken summa som ska betalas till revisorn utifrån de uppgifter som han har löst. Ibland kan det förekomma att man tar löpande lön för lösta uppgifter eller att det fastställs ett långsiktigt arvode, beroende på revisionens komplexitet. Allt måste dock godkännas av årsstämman innan betalningar görs.

Föreningen måste då lägga fram ett förslag om vilket belopp som ska betalas till revisorn baserat på hans arbete och lösa uppgifter. Årsstämman i sin tur kommer att ta sitt slutliga beslut om hur mycket som ska betalas till revisorn.

Skatt på arvode för revisorer i BRF

Arvodet som betalas till auktoriserade revisorer är skattepliktigt och föreningen måste lämna in en arbetsgivardeklaration till Skatteverket. Om det är en lekmannarevisor som anlitas är arvodet inte skattepliktigt, men föreningen är ändå skyldig att lämna in deklarationen.

När en bostadsrättsförening väljer att ta hjälp av en auktoriserad revisor är det viktigt att föreningen är medveten om priset som ska betalas. Priserna varierar beroende på den aukto-

Revisorns jobb i en bostadsrättsförening?

Revisorn har ett viktigt uppdrag när det gäller bostadsrättsföreningar. Uppgiften är att uppfylla lagstadgade krav på räkenskapsprinciper och att verifiera att föreningens uppgifter uppfylls. Revisor är ansvarig för att kontrollera så att bokföringen innehåller alla verifikationer som krävs, granska hur styrelsen har förvaltat föreningen samt uppmärksamma andra eventuella problem som uppstått.

Revisorn kommer därefter att upprätta en revisionsberättelse som bekräftar att bostadsföreningens uppgifter uppfylls eller upplyser om några brister fanns.

Revisor är också skyldig att avslöja alla misstankar om brottsliga handlingar som kan ha begåtts inom föreningen. Alla uppgifter ska anges i den slutliga revisionsberättelsen och uppgifter som uppfyller de lagstadgade kraven ska anges.

Releasen av revisionsberättelsen är dock inte slutet på uppgiften för revisorn. Revisorn kommer att uppmuntra och uppmärksamma styrelsen om riktlinjer, processer eller rutiner som kan leda till bättre intern kontroll och rapportering. Föreningens styrelse bör ta emot uppmaningen från revisorn och se till att alla uppgifter innehåller noggrann uppföljning och kontroller.

Få offerter från auktoriserade revisorer
Fyll i formuläret för att få 3 erbjudanden

- Förbehållslös ansökan
- Helt gratis
- Erfarna revisorer
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Redo att sätta igång?

Få en kostnadsfri offert nu och ta första steget mot att förbättra ditt företags ekonomi.

© 2023 Ensamrätt RevisorExperten