För och nackdelar med bokföring

Senast ändrad:
January 14, 2023

Bokföring till fast pris

Det är ett utmärkt val för alla som driver ett företag oavsett storlek. Ett fast pris innebär en fast avgift per transaktion, vilket gör det lättare för företag att budgetera för sina kostnader. En korrekt utförd bokföring är ett måste för alla företag, oavsett vilken typ av företag och verksamhet man driver. Bokföring är inte bara relevant eftersom företag enligt lag är skyldiga att ha en sådan. Det är också ett viktigt verktyg för företag att följa sin likviditet och finansiella utveckling. Som företagare kan du välja att göra din bokföring internt eller externt.

Fastpris bokföring ger klarhet i kostnader, vilket gör det enkelt att planera finansiella utgifter. Fastpris bokföring fungerar för både stora och små företag. Ju högre antal transaktioner som utförs, desto effektivare blir redovisningen av fast pris. Därför ger Fast Pris bokföring ett mycket bra verktyg för att spåra ekonomi, samtidigt som det skapar trygghet genom att veta exakt vilka kostnader som ingår. Därför är bokföring med fast pris ett mycket bra alternativ för den som vill göra sin bokföring rätt.

Vad avgör priset för bokföring?

Priset för bokföring varierar från person till person och vad ett företag behöver betala beror på faktorer som företagets storlek, antalet transaktioner och vilken typ av bokföring du väljer. Flera saker kan påverka priset på bokföring. Har du en egen ekonomiavdelning och sköter all redovisning internt så betalar du naturligtvis för dina anställdas arbete. Men i ett medelstort företag är det oftast inte kostnadseffektivt att anställa personer på heltid som bara sköter bokföring och redovisning.

Det är snarare i stora koncerner man har en egen ekonomiavdelning. Det man istället kan göra är att anlita en extern konsult eller redovisningsbyrå för att få hjälp med bokföringen. Genom att välja för outsourca bokföring får företaget ett fast pris för bokföring som normalt är förmånligare för företaget. Om man väljer att anlita en extern konsult eller redovisningsbyrå så får man dessutom tryggheten i att arbetet utförs av någon med stor kunskap och erfarenhet inom området.

Anlita rätt firma

För att få en korrekt bokföring är det viktigt att man anlitar någon som har mycket erfarenhet inom området. En redovisningskonsult kan hjälpa till med hela processen från insamling och analys av transaktioner till redovisning och rapportering. Redovisningskonsulten övervaka transaktionerna, kontrollerar dem mot lagstiftningen och säkerställer ett löpande aktuellt finansiellt resultat för företaget.

En redovisningskonsult är också en viktig länk mellan företaget och revisorerna, vilket gör att man som kund ska se till att den personen som anlitas har den erfarenhet inom området som behövs. Genom att anlita en professionell bokföringstjänst säkerställer man dessutom att transaktionerna är korrekt utförda samt uppfyller all lagstiftning och regler.

Kostnaden styrs av efterfrågan och tillgänglighet

Kostnaden för en redovisningskonsult varierar beroende på expertisen de har inom ett visst område och hur många kunder de har. Kostnaderna är som regel högre för specialister med specialistkunskaper jämfört med nyutexaminerade personer som skapar sig ett kontaktnät och etablerar sig på arbetsmarknaden. För att få bästa resultat och ett prisvärt alternativ rekommenderas det att man väljer en konsult som inte specialiserat sig inom vissa branscher eller områden.

För att få den bästa bokföringen är det viktigt att man gör sin research och anlitar en professionell redovisningskonsult som har kunskap inom området. Kostnaden för bokföring styrs av efterfrågan och tillgänglighet, men genom att anlita en konsult som inte valt att specialisera sig inom vissa branscher eller områden kan man som företagare hålla kostnaderna nere. Konsulten eller redovisningsbyrån ska också ha erfarenhet inom området, det är därför viktigt att man gör sin research noga innan man anlitar någon.

Olika prismodeller

Det finns flera olika prissättningsmodeller när det kommer till bokföring. Vissa redovisningskonsulter erbjuder alla, medan andra väljer det ena eller det andra. De huvudsakliga modellerna som används är; 

- Betala per timme 

- Med denna prismodell debiteras du baserat på det faktiska antalet timmar redovisningskonsulten lägger på bokföring. 

– Fast månads- eller årspris – Med denna prissättningsmodell betalar du en förutbestämd redovisningskostnad under en viss tidsperiod. 

- Betalning genom bokföring 

- Detta är en lite ovanlig prismodell. Det förutsätter att du betalar för antalet poster att publicera eller uppdatera.

Bokföring till fast pris – bra eller dåligt?

Att betala ett fast pris för bokföring är en prissättningsmodell som många tycker är bekväm eftersom den tillåter kunder att vara budget redo. Kostnaderna hålls nere och oförutsedda händelser som ökar kostnaderna, såsom revisions- eller skattefrågor, kan åtgärdas utan att spara pengar någon annanstans.

Men det finns också några nackdelar med att använda fast pris modellen. Företag kan misslyckas med att vidta nödvändiga åtgärder för att hålla sina register aktuella och effektiva. Om detta händer kunderna uppstår stora problem eftersom denna prissättningsmodell ofta hindrar företag från att utforska och implementera andra tjänster för att hjälpa dem med viktiga delar av redovisningsprocessen.

Därför rekommenderar vi att du noggrant överväger de olika pris modellerna innan du fattar ett beslut. Nackdelen med att välja fast pris redovisning är att du kommer att betala lika mycket för bokföringen oavsett hur många transaktioner ditt företag har. Om du till exempel plötsligt inte har någon aktivitet med företaget betalar du samma pris som du ursprungligen avtalat med din redovisning rådgivare. Det finns dock flera andra fördelar med att använda fast prissättning och det är transparens och förutsägbarhet som de allra flesta som väljer fast pris redovisning uppskattar. Det blir inga tvister mellan redovisningskonsulten och företaget så länge båda parter är överens om kostnaden för arbetet.

Innan du börjar leta efter en redovisningskonsult behöver du veta några saker om din verksamhet och vilka tjänster som behövs för att hålla den effektiv. När det gäller att välja rätt prismodell för dina behov, är det allra viktigaste att se till att valet passar in i både budgeten och nyckelaktiviteter som nödvändiga för att nå dina mål. Det är mycket nyttigt att samla in information om de olika pris modellerna samt deras räckvidd noggrant innan du går vidare och bestämmer vilken som är bäst för dig och ditt företag. När det kommer till professionell redovisning är det viktigaste att anlita en kompetent redovisningsbyrå eller -konsult, någon som har erfarenhet.

För- och nackdelar med bokföring för timpris

Fördel:

– Timpriserna är mycket tillförlitliga och tillgängliga, då du bara betalar för den tid konsulten är anlitad. 

– Det här är ett flexibelt arrangemang eftersom det gör att nya föremål kan läggas till utan extra kostnad.

- Den här prismodellen ger goda övervakning möjligheter för att säkerställa effektivitet.

Nackdel:

– Det innebär mer bokföring, vilket kan ge extra kostnader. 

– Om antalet timmar en konsult jobbar förändras drastiskt riskerar företagets pålitlighet och budget beredskap.

För- och nackdelar med bokföring per affärshändelse

Fördel:

– Det här är en enkel och effektiv prismodell då man bara betalar för det antal affärshändelser man vill spela in. 

– Detta ger kostnadskonsistens från månad till månad, vilket gör det lättare att förutse utgifter. 

– Med fasta bokföringspriser har du stor möjlighet att implementera tilläggstjänster som är viktiga för redovisningsprocessen. 

Nackdel: 

– Bokföringsavgifterna kan vara mycket högre under månader då du har ovanligt många transaktioner. 

– Företag kan drabbas av bristande tillförlitlighet eftersom de inte alltid gör vad som krävs för att hålla sina register uppdaterade och giltiga.

 - Inga varor kan raderas med denna prismodell.

Vad behöver man tänka på när man väljer redovisningskonsult?

Det viktigaste när du letar efter en redovisningskonsult är att se till att de är auktoriserade. I princip kan vem som helst kalla sig för redovisningskonsult, men det är bara de som har en gedigen utbildning och genomgått ett kunskapsprov som får kalla sig auktoriserade redovisningskonsulter. Se alltså till att personen man anlitar verkligen besitter rätt kompetens för att utföra den uppgift företaget har. Det är också viktigt att se vilka uppgifter de kan ta på sig, vilken typ av support som erbjuds och vilket språk det pratas. Om du hittar en kompetent auktoriserad redovisningskonsult som passar din verksamhet så kommer du slippa problem med bokföringen när den tiden kommer.

Få offerter från auktoriserade revisorer
Fyll i formuläret för att få 3 erbjudanden

- Förbehållslös ansökan
- Helt gratis
- Erfarna revisorer
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Redo att sätta igång?

Få en kostnadsfri offert nu och ta första steget mot att förbättra ditt företags ekonomi.

© 2023 Ensamrätt RevisorExperten